Lisaks anatoomilistele erinevustele erinevad inimesed ka oma igapäevaste tegevuste poolest.

IndividualFit Tehnoloogia laseb valida kolme prilliklaasi disaini vahel, mis sobivad prillikandja igapäevaste tegevustega:

  • Lähedale: Optimeeritud pikaajaliseks lähedale nägemisega seotud tegevusteks (30-60cm; nt lugemine,   käsitöö, jne).
  • Vahepealne: Optimeeritud dünaamilisteks ja vahepealsele kaugusele nägemisega seotud tegevusteks  (60-90 cm; arvutiga töö, autojuhtimine, sportimine).
  • Balansseeritud nägemisväljad: Optimeeritud kõikideks tegevusteks.
Lähedale

Lähedale

Vahepealne

Vahepealne

Balansseeritud

Balansseeritud

ERITELLIMUSTOODE VASTAVALT INDIVIDUAALSETELE VAJADUSTELE =

PARIM LOOMULIK NÄGEMINE KOGU PÄEVAKS.

Luminents DisainTM Tehnoloogia  (LTD) optimeerib prilliläätse disaini vastavalt pupilli keskmisele suurusele, milleks on 3,3 mm, sest inimese silma pupilli suurus muutub vastavalt valgusele.

4 Standartne prilliklaasi disain arvutatakse üksikute kiirte abil, kus arvestatakse väga väikese pupilli suurusega ja seetõttu on ülemineku ala ebatasane.
5 LTD ühendab endas palju täpsemaid arvutusi ja astigmatismi  jaotumist, kuna see meetod tugineb kattuvate kiirte kogumitele. Silma liigutusi simuleerides,  kalkuleeritakse ja optimeeritakse optilised kõrvalekalded prilliklaasi ulatuses neis alades, mis kattuvad pupilliga. Selline optimeerimine tasandab teisesed  hälbed ning seetõttu hoiab ära ebavajalike kõrvalekallete suurenemise.

Silma ebaregulaarsed kõrvalekalded sõltuvad pupilli diameetrist. Selliste kõrvalekallete vähendamine võimaldab paremini tajuda kontraste, mis omakorda  pärinevad palju täpsemast kauguse  tajumisest ning annab prillikandjale loomuliku nägemise ja ohutuma tunde liikumist nõudvates tegevustes.

6

Progressiivklaas ZEISS Individual 2

  • IndividualFit™ Tehnoloogia
  • Luminents DisainTM Tehnoloogia
  • FaceFit™ Tehnoloogia
  • Adaptation Control™ Tehnoloogia
  • FrameFit+®
  • Digital InsideTM Tehnoloogia
  • Precision Tehnoloogia